مقاله بیس پایان نامه: نقش سازگاری سازمانی و رهبری تحولات در پیش بینی بازیابی خدمات (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: نقش سازگاری سازمانی و رهبری تحولات در پیش بینی بازیابی خدمات (۲۰۱۶)

The Role of Organizational Agility and Transformational Leadership in Service Recovery Prediction (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − شش =

0