مقاله بیس پایان نامه: نقش رضایت شغلی کارکنان و تعهدات سازمانی در شناسایی روابط بانک های بازاریابی داخلی (۲۰۱۵)

مقاله بیس پایان نامه: نقش رضایت شغلی کارکنان و تعهدات سازمانی در شناسایی روابط بانک های بازاریابی داخلی (۲۰۱۵)

The roles of employee job satisfaction and organizational commitment in the internal marketing-employee bank identification relationship (2015)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × پنج =

0