مقاله بیس پایان نامه: نقش اعتماد به نفس، تاثیر منفی و تأثیر هنجاری آن در خرید ناگهانی: یک مطالعه از هند

مقاله بیس پایان نامه: نقش اعتماد به نفس، تاثیر منفی و تأثیر هنجاری آن در خرید ناگهانی: یک مطالعه از هند

The role of self-esteem, negative affect and normative influence in impulse buying: A study from India2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده − پنج =

0