مقاله بیس پایان نامه: منجر به قصد و مفهوم: نقش نگرش در ارتباط با مدل پذیرش تکنولوژی در آموزش الکترونیکی

مقاله بیس پایان نامه: منجر به قصد و مفهوم: نقش نگرش در ارتباط با مدل پذیرش تکنولوژی در آموزش الکترونیکی

Leading to Intention: The Role of Attitude in Relation to Technology Acceptance Model in E-Learning2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × چهار =

0