مقاله بیس پایان نامه: مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال رهایی از مسئولیت: مشروعیت (NPO) برای مشارکت شرکت های بزرگ در چارچوب رقابت

مقاله بیس پایان نامه: مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال رهایی از مسئولیت: مشروعیت (NPO) برای مشارکت شرکت های بزرگ در چارچوب رقابت

Corporate social responsibility as relief from responsibility: NPO legitimization for corporate partnerships in contested terrains2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 16 =

0