مقاله بیس پایان نامه: مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان: نقش اساسی رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی

مقاله بیس پایان نامه: مسئولیت اجتماعی شرکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان: نقش اساسی رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی

Corporate social responsibility and employee organizational citizenship behavior: The pivotal roles of ethical leadership and organizational justice2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + سیزده =

0