مقاله بیس پایان نامه: مدیریت کنار آمدن با اثر بجا مانده از تازه‌واردها: تاکتیک‌های اجتماعی شدن چه تاثیری بر رضایتمندی شغلی رو به افول در اوایل اشتغال به‌کار دارد؟

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت کنار آمدن با اثر بجا مانده از تازه‌واردها: تاکتیک‌های اجتماعی شدن چه تاثیری بر رضایتمندی شغلی رو به افول در اوایل اشتغال به‌کار ارد؟

Coping with newcomer “Hangover”: How socialization tactics

affect declining job satisfaction during early employment (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 + ده =

0