مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ویژگی‌های مربی به عنوان محرکه‌های افزایش کارایی آموزش

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ویژگی‌های مربی به عنوان محرکه‌های افزایش کارایی آموزش

Trainer attributes as drivers of

training effectiveness (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 4 =

0