مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,هوش هیجانی، سبک راهبری و جوّ سازمانی

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,هوش هیجانی، سبک راهبری و جوّ سازمانی

Emotional intelligence, leadership

style and organizational climate 92017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − هجده =

0