مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,نقش خطاهای تخمین اقلام تعهدی در راستای تعیین اقلام تعهدی و کیفیت درآمدها

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,نقش خطاهای تخمین اقلام تعهدی در راستای تعیین اقلام تعهدی و کیفیت درآمدها

The role of accrual estimation

errors to determine accrual and

earnings quality (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 − 4 =

0