مقاله بیس پایان نامه: مدیریت مسئولیت اجتماعی، تعهدی حرفه‌ای و فریب مالیاتی

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت مسئولیت اجتماعی، تعهدی حرفه‌ای و فریب مالیاتی

Social responsibility,

professional commitment

and tax fraud (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + 18 =

0