مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , مدیریت و حاکمیت: فرهنگ سازمانی در ارتباط با چرخه‌ی حیات شرکت

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , مدیریت و حاکمیت: فرهنگ سازمانی در ارتباط با چرخه‌ی حیات شرکت

Management and governance:

organizational culture in relation

to enterprise life cycle (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 4 =

0