مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , مدیریت مرزهای هیجانی: یک رویکرد انطباقی جدید نسبت به تنظیم هیجانات در محیط کار

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , مدیریت مرزهای هیجانی: یک رویکرد انطباقی جدید نسبت به تنظیم هیجانات در محیط کار

EMOTIONAL BOUNDARY

MANAGEMENT: A NEW ADAPTIVE

APPROACH TO EMOTION

REGULATION AT WORK (2013)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + 19 =

0