مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,مدیریت استعدادها: یک تمرکز راهبردی رو به رشد در صنعت فناوری اطلاعات هند

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,مدیریت استعدادها: یک تمرکز راهبردی رو به رشد در صنعت فناوری اطلاعات هند

Talent management: a burgeoning

strategic focus in Indian IT industry(2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار + 2 =

0