مقاله بیس پایان نامه: مدیریت فرهنگ سازمانی و رقابت: پژوهشی کاوشی در رابطه با ویژگی‌ها، مدل‌ها و نقش‌ها در صنعت هوایی لهستان

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت فرهنگ سازمانی و رقابت: پژوهشی کاوشی در رابطه با ویژگی‌ها، مدل‌ها و نقش‌ها در صنعت هوایی لهستان

Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the

features, models and role in the Polish Aviation Industry (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده + بیست =

0