مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,عوامل استرس‌زای سازمانی چه تاثیری بر رفتار شهروندی سازمانی جمعی در پلیس فرانسه دارند؟ آیا یک جو اعتماد، نقش تعدیل‌کنندگی دارد؟

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,عوامل استرس‌زای سازمانی چه تاثیری بر رفتار شهروندی سازمانی جمعی در پلیس فرانسه دارند؟ آیا یک جو اعتماد، نقش تعدیل‌کنندگی دارد؟

How organizational stressors

affect collective organizational

citizenship behaviors

in the French Police

The moderating role of trust climate? (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + 6 =

0