مقاله بیس پایان نامه: مدیریت شناسایی و تحلیل نوع‌شناسی برند‌سازی کارکنان با استفاده از خوشه بندی میانگین‌های c فازی

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت شناسایی و تحلیل نوع‌شناسی برند‌سازی کارکنان با استفاده از خوشه بندی میانگین‌های c فازی

Identification and analysis of employee branding typology using fuzzy c-means

Clustering (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + سه =

0