مقاله بیس پایان نامه: مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی فشارها، شیوه ها، و عملکرد ها در زنجیره تامین خودروسازی کشور برزیل (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت زنجیره تامین سبز: بررسی فشارها، شیوه ها، و عملکرد ها در زنجیره تامین خودروسازی کشور برزیل (۲۰۱۷)

Green supply chain management: An investigation of pressures, practices, and performance within the Brazilian automotive supply chain (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + پنج =

0