مقاله بیس پایان نامه: مدیریت رفتار شهروندی مشتری: نقش های تعدیل کننده ی پاسخگویی کارکنان و تأیید سازمان (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت رفتار شهروندی مشتری: نقش های تعدیل کننده ی پاسخگویی کارکنان و تأیید سازمان (۲۰۱۷)

Managing customer citizenship behavior: The moderating roles of employee responsiveness and organizational reassurance (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − 1 =

0