مقاله بیس پایان نامه: مدیریت راهبری تغییرات توسعه‌ی سازمانی پیشنهادی با به‌کارگیری تفکر سیستمی و ابزار کیفیت

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت راهبری تغییرات توسعه‌ی سازمانی پیشنهادی با به‌کارگیری تفکر سیستمی و ابزار کیفیت

Leadership for change

Proposed organizational development

by incorporating systems thinking and

quality tools

(۲۰۱۶)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − پنج =

0