مقاله بیس پایان نامه: مدیریت دانش مشتری و اثربخشی سازمان: توضیح نقش واسطه ای سازمان (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت دانش مشتری و اثربخشی سازمان: توضیح نقش واسطه ای سازمان (۲۰۱۶)

Customer Knowledge Management and Organization’s Effectiveness: explaining the mediator role of Organizational (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + شانزده =

0