مقاله بیس پایان نامه: مدیریت تاثیر هزینه، پذیرش فناوری و رضایتمندی کارمندان بر روی کارایی سیستم‌های الکترونیکی مدیریت روابط مشتریان

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت تاثیر هزینه، پذیرش فناوری و رضایتمندی کارمندان بر روی کارایی سیستم‌های الکترونیکی مدیریت روابط مشتریان

Theimpactofcost,technologyacceptanceandemployees’satisfactionontheeffectivenessoftheelectroniccustomerrelationshipmanagementsystems (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست + 10 =

0