مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,به‌کارگیری پست‌های رسانه‌های اجتماعی برای مشارکت در همکاری در ایجاد :مطالعات موردی برای رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر جوامع برند

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,به‌کارگیری پست‌های رسانه‌های اجتماعی برای مشارکت در همکاری در ایجاد :مطالعات موردی برای رسانه‌های اجتماعی مبتنی بر جوامع برند

Using social media posts as resources for engaging in value co-creation: the

case for social media based cause brand communities (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 3 =

0