مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ارتقاء کیفیت پژوهش در رابطه با تحول لین از طریق تحلیل فرهنگ سازمانی

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ارتقاء کیفیت پژوهش در رابطه با تحول لین از طریق تحلیل فرهنگ سازمانی

Enhancing the study of Lean

transformation through

organizational culture analysis (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 + شانزده =

0