مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ارتباط میان جوّ سازمانی و آسایش در محل کار

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ارتباط میان جوّ سازمانی و آسایش در محل کار

The connection between

organizational climate and

well-being at work (2015)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × یک =

0