مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ارتباط میان تناسب شخص با سازمان و رضایتمندی شغلی

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,ارتباط میان تناسب شخص با سازمان و رضایتمندی شغلی

The relationship between

person-organization fit and

job satisfaction (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × پنج =

0