مقاله بیس پایان نامه: مدیریت اجتناب ازرزیسک در تصمیمات خرید برنامه‌ی بیمه‌ی محصولات زراعتی شواهد به دست آمده از زمین‌های زراعت ذرت در چین

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت اجتناب ازرزیسک در تصمیمات خرید برنامه‌ی بیمه‌ی محصولات زراعتی شواهد به دست آمده از زمین‌های زراعت ذرت در چین

Risk aversion in crop insurance

program purchase decisions

Evidence from maize production areas in China (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × پنج =

0