مقاله بیس پایان نامه: مدیریت اثرات برنامه‌ی توانمندسازی خود-تنظیم‌کنندگی (SREP) بر روی مهارت‌های کاربردی، خود-کارامدی و دستاوردهای ریاضیاتی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت اثرات برنامه‌ی توانمندسازی خود-تنظیم‌کنندگی (SREP) بر روی مهارت‌های کاربردی، خود-کارامدی و دستاوردهای ریاضیاتی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی

Effects of the Self-Regulation Empowerment Program (SREP) on middle school students’ strategic skills, self-efficacy, and

mathematics achievement☆(۲۰۱۷)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + 15 =

0