مقاله بیس پایان نامه: مدیریت آیا مدیریت پایداری پروژه تاثیری بر موفقیت پروژه دارد؟ پژوهشی تجربی با استفاده از رویکرد مبتنی بر احتمال

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت آیا مدیریت پایداری پروژه تاثیری بر موفقیت پروژه دارد؟ پژوهشی تجربی با استفاده از رویکرد مبتنی بر احتمال

Can project sustainability management impact project success?

An empirical study applying a contingent approach(2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه + 5 =

0