مقاله بیس پایان نامه: مدیریتتمرکز بر روی مالکیت، کنترل خانوادگی و انتخاب فرد حسابرس شواهد به دست آمده از بازارهای نوظهور

مقاله بیس پایان نامه: مدیریتت مرکز بر روی مالکیت، کنترل خانوادگی و انتخاب فرد حسابرس شواهد به دست آمده از بازارهای نوظهور

Ownership concentration, family

control, and auditor choice

Evidence from an emerging market(2014)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + پنج =

0