مقاله بیس پایان نامه: مدل مدیریت استراتژیک با لنزهایی از مدیریت دانش و هوش رقابتی: رویکرد بازنگری

مقاله بیس پایان نامه: مدل مدیریت استراتژیک با لنزهایی از مدیریت دانش و هوش رقابتی: رویکرد بازنگری

Strategic management model with lens of knowledge management and competitive intelligence: A review approach2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0