مقاله بیس پایان نامه: مدل سازی و شبیه سازی پاسخ های کارکنان نسبت به تغییرات بوجود آمده به دلیل سبک های حل مسئله (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: مدل سازی و شبیه سازی پاسخ های کارکنان نسبت به تغییرات بوجود آمده به دلیل سبک های حل مسئله (۲۰۱۷)

 Modeling and simulation of crew to crew response variability due to problem-solving styles (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + 13 =

0