مقاله بیس پایان نامه: مدل سازی زنجیره های تامین سبز و ناب: چشم انداز بهره وری اقتصادی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: مدل سازی زنجیره های تامین سبز و ناب: چشم انداز بهره وری اقتصادی (۲۰۱۷)

Modelling green and lean supply chains: An eco-efficiency perspective (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه − پنج =

0