مقاله بیس پایان نامه: مدل رفتاری مدیریت شهری مشترک: گسترش مفهوم نردبان آرنستین (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: مدل رفتاری مدیریت شهری مشترک: گسترش مفهوم نردبان آرنستین (۲۰۱۷)

Behavioral model of collaborative urban management: extending the concept of Aronstein’s ladder (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو + شش =

0