مقاله بیس پایان نامه: قابلیت های خدمات پویا برای خدمات چابک: توسعه مقیاس و اعتبار اولیه در صنعت خدمات هند (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: قابلیت های خدمات پویا برای خدمات چابک: توسعه مقیاس و اعتبار اولیه در صنعت خدمات هند (۲۰۱۶)

Dynamic service capabilities enabling agile services: Scale development and initial validation in Indian services industry (2016)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 + هفت =

0