مقاله بیس پایان نامه: فرآیندهای زنجیره ی تامین: پیوند تدارکات عرضه، عملکرد عرضه، فرآیندهای ناب، و عملکرد رقابتی (۲۰۱۵)

مقاله بیس پایان نامه: فرآیندهای زنجیره ی تامین: پیوند تدارکات عرضه، عملکرد عرضه، فرآیندهای ناب، و عملکرد رقابتی (۲۰۱۵)

Supply chain processes: Linking supply logistics integration, supply performance, lean processes and competitive performance (2015)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 18 =

0