مقاله بیس پایان نامه: طراحی برای سفارشی سازی: یک پارادایم جدید برای توسعه ی سیستم های خدماتی مبتنی بر محصول (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: طراحی برای سفارشی سازی: یک پارادایم جدید برای توسعه ی سیستم های خدماتی مبتنی بر محصول (۲۰۱۷)

Design for Customization: A New Paradigm for Product-Service System Development (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + یازده =

0