مقاله بیس پایان نامه: زبان و قدرت در “خدمات جدید” در هند (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: زبان و قدرت در “خدمات جدید” در هند (۲۰۱۷)

Language and power in India’s “new services” (۲۰۱۷)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 + 13 =

0