مقاله بیس پایان نامه: روانشناسی خستگی ناشی از مدرسه و خشونت شریک صمیمی، بررسی نقش کنترل فردی

مقاله بیس پایان نامه: روانشناسی خستگی ناشی از مدرسه و خشونت شریک صمیمی، بررسی نقش کنترل فردی

School burnout and intimate partner violence: The role of self-control(2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار + 2 =

0