مقاله بیس پایان نامه: رضایت از زندگی و استرس ادراک شده در میان مجرمان جوان در یک جامعه درمانی: تجزیه و تحلیل نمره تغییرات نامحدود (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: رضایت از زندگی و استرس ادراک شده در میان مجرمان جوان در یک جامعه درمانی: تجزیه و تحلیل نمره تغییرات نامحدود (۲۰۱۷)

Life satisfaction and perceived stress among young offenders in a residential therapeutic community: Latent change score analysis (2017)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − چهارده =

0