مقاله بیس پایان نامه: رسانه های اجتماعی در محل کار: نقش رضایت شغلی، وضعیت اشتغال، و استفاده از فیس بوک در بین همکاران

مقاله بیس پایان نامه: رسانه های اجتماعی در محل کار: نقش رضایت شغلی، وضعیت اشتغال، و استفاده از فیس بوک در بین همکاران

Social media at work: The roles of job satisfaction, employment status, and Facebook use with co-workers2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × 5 =

0