مقاله بیس پایان نامه: راهبری تغییرات توسعه‌ی سازمانی پیشنهادی با به‌کارگیری تفکر سیستمی و ابزار کیفیت

مقاله بیس پایان نامه: راهبری تغییرات توسعه‌ی سازمانی پیشنهادی با به‌کارگیری تفکر سیستمی و ابزار کیفیت

Leadership for change Proposed organizational development by incorporating systems  hinking and quality tools (2016

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + یک =

0