مقاله بیس پایان نامه: رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکتی، رضایت شغلی، و تعهد سازمانی: مورد آموزش عالی پاکستان (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: رابطه ی بین مسئولیت اجتماعی شرکتی، رضایت شغلی، و تعهد سازمانی: مورد آموزش عالی پاکستان (۲۰۱۷)

The relationship between corporate social responsibility, job satisfaction, and organizational commitment: Case of Pakistani higher education (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + 1 =

0