مقاله بیس پایان نامه: رابطه ی بین شیوه های کلاس درس معلمان برای آموزش مهارت های تفکر، خودکارآمدی معلمان نسبت به آموزش مهارت های تفکر، و سبک های آموزشی معلمان (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: رابطه ی بین شیوه های کلاس درس معلمان برای آموزش مهارت های تفکر، خودکارآمدی معلمان نسبت به آموزش مهارت های تفکر، و سبک های آموزشی معلمان (۲۰۱۶)

The relationship among teachers’ classroom practices forte aching thinking skills, teachers’ self-efficacy towards teaching thinking skills and teachers’ teaching styles (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده − 6 =

0