مقاله بیس پایان نامه: در نظر گرفتن کیفیت خدمات داخلی به عنوان یک محرک اساسی در رضایت، تعهد، و عملکرد کارکنان: بررسی نقش کانونی رفاه کارکنان (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: در نظر گرفتن کیفیت خدمات داخلی به عنوان یک محرک اساسی در رضایت، تعهد، و عملکرد کارکنان: بررسی نقش کانونی رفاه کارکنان (۲۰۱۶)

Internal service quality as a driver of employee satisfaction, commitment and performance: Exploring the focal role of employee well-being (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × سه =

0