مقاله بیس پایان نامه: درک مولفه های شناختی، عاطفی، اجتماعی و ارزیابی هویت شهری: عوامل تعیین کننده، اندازه گیری، و پیامدهای عملی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: درک مولفه های شناختی، عاطفی، اجتماعی و ارزیابی هویت شهری: عوامل تعیین کننده، اندازه گیری، و پیامدهای عملی (۲۰۱۷)

Understanding the cognitive, affective and evaluative components of social urban identity: Determinants, measurement, and practical consequences (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 − 2 =

0