مقاله بیس پایان نامه: داده های بزرگ در یک متن مربوط به منابع انسانی (HR) :بررسی میزان آمادگی برای تغییر سازمانی، نگرش کارکنان، و رفتارهای کارکنان (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: داده های بزرگ در یک متن مربوط به منابع انسانی (HR) :بررسی میزان آمادگی برای تغییر سازمانی، نگرش کارکنان، و رفتارهای کارکنان (۲۰۱۷)

Big data in an HR context: Exploring organizational change readiness, employee attitudes and behaviors (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت + چهار =

0