مقاله بیس پایان نامه: خودکارآمدی و خودآگاهی: بینش اخلاقی برای افزایش اثربخشی های رهبر

مقاله بیس پایان نامه: خودکارآمدی و خودآگاهی: بینش اخلاقی برای افزایش اثربخشی های رهبر

Self-efficacy and self-awareness: moral insights to increased leader effectiveness2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0