مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,ارتباط میان تبعیت از حسابرسی داخلی با استانداردها و حق الزحمه‌های حسابرسی

مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,ارتباط میان تبعیت از حسابرسی داخلی با استانداردها و حق الزحمه‌های حسابرسی

The relationship between

adherence of internal audit with

standards and audit fees (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده + یک =

0