مقاله بیس پایان نامه: حسابداری آیا کیفیت حسابرسی داخلی یک مفهوم چندمعنایی‌است؟

مقاله بیس پایان نامه: حسابداری آیا کیفیت حسابرسی داخلی یک مفهوم چندمعنایی‌است؟

Internal audit quality:

a polysemous notion? (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × چهار =

0